Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (6 maj)

Publicerad 2020-05-06 15:16
Dagens rapport visar att ytterligare 3 personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 60 personer är konstaterat smittade på Gotland.

I dagsläget vårdas två personer med covid-19 på Visby lasarett, varav en på intensivvårdsavdelningen. Tre personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Smittskyddsläkare Maria Amér, varför är det så viktigt att coronaviruset inte sprids på Gotland? Folkhälsomyndigheten säger ju ändå att en stor del av befolkningen kommer att bli smittade, är det inte lika bra att vi blir immuna?

- Sveriges strategi bygger inte på att skapa flockimmunitet, utan på att skydda riskgrupperna och de sköraste och samtidigt hålla samhället igång på en hanterbar nivå. Vi vet inte när vi kommer att ha en effektiv behandling eller ett vaccin mot den här sjukdomen, fram till dess får vi hantera situationen så gott vi kan. Vi vet heller inte ännu hur pass immun man blir efter att ha haft sjukdomen så det är ingen garanti för att inte bli smittad igen i dagsläget.

Vi har en samhällsspridning på Gotland, men ju långsammare spridningen går desto lättare har sjukvården att hantera de som blir sjuka. En annan fördel med att det går långsamt är att hårt drabbade regioner kan avlastas av de som är mindre drabbade.