Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands kollektivtrafik är nya namnet

Publicerad 2020-05-07 11:00
Gotlands kollektivtrafik är nya namnet på öns kollektivtrafik. En ny logotyp har också tagits fram.
- Operatören Bergkvarabuss kommer köra trafiken under namnet Gotlands kollektivtrafik. Det här kommer att bli ett lyft för Gotland, säger chefen för Region Gotlands kollektivtrafikenhet, Jyrki Vainio.

Region Gotland är huvudman för trafiken. Jyrki Vainio är mycket nöjd:
- Operatören Bergkvarabuss är en professionell, stark och stor nationell samarbetspartner som ger bra flexibilitet, säger Jyrki Vainio.

Kundorienterad, grön trafik

Från och med söndagen den 14 juni tar operatören Bergkvarabuss formellt över trafiken från Gotlandsbuss. På måndagen den 15 juni kommer den nya trafiken att invigas av regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius tillsammans med Bergkvarabuss VD Per Thorsell.
- Vi kommer tillsammans med Region Gotland utveckla en kundorienterad och grön kollektivtrafik, säger Bergkvarabuss VD Per Thorsell

Region Gotland på väg mot ett hållbart samhälle

En ny logotyp har tagits fram. Murgröna är ju Gotlands landskapsblomma och de tre murgrönebladen symboliserar hållbart/miljötänk. Murgrönebladen finns idag på regionens fordon och cyklar och symboliserar hur vi rör oss i samhället samt att vi strävar mot ett hållbart samhälle.

Ökad servicegrad

Servicegraden och tillgängligheten för bussresenärerna ska öka. Tanken är att Gotlands kollektivtrafik kommer göra en stomlinjesatsning. Det blir en grönare trafik i form av fler biogasbussar. Biljett- och informationssystemen förbättras och det blir trådlöst nätverk på alla bussar.

Säkerhetsorganisation blir tydligare och operatören har en stor marknadsföringsfunktion. Operatören placerar en affärsutvecklare på ön som även jobbar med beställningstrafiken, bland annat busstrafik för kryssningstrafiken. Samtliga som arbetar hos Gotlandsbuss har fått erbjudande om ny anställning i kollektivtrafiken och det blir fler bussar än tidigare. Operatören bygger även en bussdepå och en verkstad på Skarphäll.

Det blir trådlöst nätverk ombord på alla bussar i Gotlands kollektivtrafik.