Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland ansluter till matchningsfunktion för företag

Publicerad 2020-05-06 08:13
Krisen i spåren av covid-19 påverkar Gotlands företag på olika sätt. För att matcha företagens olika behov lanserar nu Region Gotland en webbtjänst, matchajobben.nu. Där kan företag matcha sina behov av uppdrag och arbetskraft.

Coronavirusets effekter har gjort att många företag plötsligt står inför en helt ny situation. Vissa företag har underbemanning och ett stort behov av arbetskraft. Andra företag står tillfälligt utan kunder och efterfrågan, med ett överskott av arbetskraft.

Matchajobben.nu är en mötesplats både för företag på Gotland som behöver personal och företag som kan ta uppdrag inom områden de vanligtvis inte arbetar med. Webbtjänsten har tagits fram av Region Östergötland. Nu ansluter ytterligare fler regioner som kommer att vara med i vidareutvecklingen av tjänsten, däribland Region Gotland.

Detta är en utav flera åtgärder som Region Gotland genomför till stöd för näringslivet på Gotland. Tjänsten är kostnadsfri och syftet är att företagen ska kunna hitta varandra och samverka i en tid med mycket speciella omständigheter.

Region Gotlands matchningstjänst nås via portalen matchajobben.nu

Läs mer om stödåtgärderna till företag på gotland.se/informationtillforetagare