Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (5 maj)

Publicerad 2020-05-05 14:54
Dagens rapport visar att ytterligare 6 personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 57 personer är konstaterat smittade på Gotland.

Tre personer vårdas i dagsläget på Visby lasarett, varav en på intensivvårdsavdelning. Tre personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Idag är det global Handhygiendag

- Världshälsoorganisationen WHO har utropat den 5 maj till en global Handhygiendag, en global satsning på patientsäkerhet. Den vanligaste smittspridningen sker via våra händer. God handhygien är ett enkelt sätt att skydda dig själv och din omgivning, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Det är ingen tillfällighet att handhygien är den första punkten i Folkhälsomyndighetens rekommendationer i vårt personliga ansvar för att bidra till att minska smittspridningen:

Personligt ansvar                                                             

  • Var noggrann med handhygien - tvätta händerna ofta och i minst 20 sekunder.                        
  • Håll avstånd till andra på platser där människor samlas, både inom- och utomhus.                            
  • Håll avstånd till andra i kollektivtrafiken.  
  • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. 
  • Håll avstånd till andra i badhus och gym. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum. 
  • Undvik att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor.

Riskgrupper och personer över 70 år                              

  • Begränsa sociala kontakter.         
  • Undvik allmänna färdmedel och kollektivtrafik.    
  • Undvik att handla i butiker, inklusive apotek och matvarubutiker.
  • Få kostnadsfri hjälp av frivilliga organisationer, som samordnas av Röda Korset, att handla mat, beställa varor och att uträtta ärenden.