Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (4 maj)

Publicerad 2020-05-04 15:01
Inga nya konstaterade fall med det nya coronaviruset har registrerats idag den 4 maj. Gotland kvarstår på totalt 51 personer som konstaterats ha sjukdomen covid-19.

Det är fortsatt tre personer med covid-19 som vårdas på Visby lasarett, varav en på intensivvårdsavdelning. Tre personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Du som är 70 år och äldre bör stanna hemma och begränsa dina fysiskt nära kontakter. Undvik att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.
 
Om du har en grundsjukdom och känner oro eller har symtom från din sjukdom ska du kontakta din mottagning eller vårdcentral. De ger råd och bedömer om du behöver komma på läkarbesök, fysiskt eller per telefon.
 
Undvik smitta genom att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Undvik att röra vid ansiktet och hosta och nys i armvecket.