Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Informationsmöte i Microsoft Teams

För att kunna ta del av mötet klickar du på länken i inbjudan som kommer via mail. Kommer du att använda en telefon eller läsplatta behöver du ladda ner en app som heter Microsoft Teams. Finns där appar finns.

Observera att angiven kurstid endast är generell och din studietid bestäms i samråd med oss. Om du inte kontaktar oss tolkar vi det som att din ansökan ännu inte är aktuell.

OBS! Du som tidigare studerat hos Hermods och är insatt i hur det fungerar i Novo måste kontakta oss för upprättande av studieplan och bli anmäld till Hermods.

Inger Halvarsson
Telefon: 0498-203605
E-post: inger.halvarsson@gotland.se

Sofi Öhrn
Telefon: 0498-203696
E-post: sofi.ohrn@gotland.se

Susanne Martinsson
Telefon: 0498-20 36 44
E-post: susanne.martinsson@gotland.se 

Fia Viktorsson
Telefon: 0498-263468
E-post: fia.viktorsson@gotland.se