Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (30 april)

Publicerad 2020-04-30 15:15
Två personer som sedan tidigare konstaterats smittade av sjukdomen covid-19 har avlidit.
De två personerna avled under det senaste dygnet.
Detta innebär att Gotland nu har haft tre dödsfall till följd av det nya coronaviruset. 
 
- Våra tankar går självklart till de anhöriga, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 
Totalt sett har Gotland 44 konstaterade sjukdomsfall av Covid-19. Det har konstaterats fem nya fall sedan gårdagens rapportering.
 
För närvarande vårdas två personer på Visby lasaretts intensivvårdsavdelning (IVA). 
 
Du som är 70 år och äldre bör stanna hemma och begränsa dina fysiskt nära kontakter. Undvik att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.
 
Om du har en grundsjukdom och känner oro eller har symtom från din sjukdom ska du kontakta din mottagning eller vårdcentral. De ger råd och bedömer om du behöver komma på läkarbesök, fysiskt eller per telefon.
 
Undvik smitta genom att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Undvik att röra vid ansiktet och hosta och nys i armvecket.