Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Jennie Olofsson skapar i glas i sin glasstudio på Östra Gotland. Foto: Karl Melander

Lämna synpunkter på remissförslaget av Gotlands kulturplan 2021–2024

Publicerad 2020-04-30 13:46
Förslaget till det som ska bli Gotlands kulturplan 2021–2024 är på öppen remiss 1 maj–18 juni 2020. Alla som vill är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen genom att skicka ett yttrande till Region Gotland.
Remissversionen av Gotlands kulturplan och handlingsplan 2021–2024 har tagits fram i samverkan med de gotländska kulturinstitutionerna, kulturföreningarna och kulturskaparna samt internt inom Region Gotland. 
 
Senast den 18 juni 2020 ska yttranden kring förslaget av Gotlands kulturplan 2021–2024 och tillhörande handlingsplan vara inkomna till Region Gotland.