Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kryssningsfartyg läggs tillfälligt upp i Visby

Publicerad 2020-04-30 13:00
Copenhagen Malmö Port, CMP, som av Region Gotland hyr kryssningskajen, vill hjälpa rederierna att tillfälligt lägga upp kryssningsfartyg i Visby inför säsongsstarten. Därmed är fartygen redan på rätt plats inför starten av kryssningssäsongen i Östersjön.

- Rederierna runt om i världen har tömt sina fartyg på passagerare och begränsat antalet besättningsmän till det minimala. Det finns därför nu ett behov av att lägga upp fartygen vid kajer, så att de har tillgång till spillvattenanläggningar och påfyllnad av förnödenheter till besättningsmännen men också för att inte belasta miljön i onödan. För att minimera den allmänna miljöeffekten är det ett bättre alternativ att låta fartygen lägga till vid land. Ska fartygen segla runt på haven måste de ha sina huvudmotorer igång. Ligger de vid kaj är det endast hjälpmotorerna som får lov att vara igång. I den världskris vi befinner oss i just nu är det viktigt att vi alla hjälper varandra för att minimera krisens påverkan., säger Henrik Ahlqvist, Head of Cruise & Ferry, Copenhagen Malmö Port AB.

Även Region Gotland ställer sig positiva till att fartygen tillfälligt läggs upp i Visby.
- Att kryssningsfartygen läggs tillfälligt vid kryssningskajen i Visby så att kryssningsverksamheten kan komma igång snabbt när säsongen öppnar är något som i slutändan gynnar både det gotländska näringslivet och turismen på ön. Vi är alla i en svår situation i och med Coronavirusutbrottet och då behöver vi hjälpas åt. Vi har haft en bra dialog med CMP i frågan, säger Patric Ramberg, teknisk direktör.

Myndigheterna har ställt som krav att besättning som omfattas av förordningen om tillfälligt inreseförbud i Sverige inte får gå i land på Gotland, de ska stanna ombord och lämnar inte fartyget. Fartygen har inte heller full besättning, utan det handlar om minimal besättning på fartygen. Fartygen har egen, medicinsk personal ombord. Om exempelvis någon skulle få sjukdomen Covid-19 ombord måste fartyget gå till en karantänshamn - Visby är inte karantänshamn. Det första fartyget kommer den 3 maj och det andra anlöper den 8 maj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Ahlqvist, Head of Cruise & Ferries, Copenhagen Malmö Port AB
E-post: henrik.ahlqvist@cmport.com
Telefon: +46 706 01 40 85

Mats Eriksson, hamnchef, Region Gotland
E-post: mats.eriksson@gotland.se
Telefon: +46 498 26 94 75