Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information till verksamheter – så undviks smittspridning

Så länge risken finns för att coronaviruset fortsätter spridas, är det viktigt att du som träffar många människor i arbetet förhåller dig på rätt sätt. Det handlar om att skapa utrymme mellan människor, minska risken för trängsel och köer, sprida ut verksamheterna om möjligt, se över var det finns möjlighet till god handhygien och respektera gränsen på antal personer som får samlas samtidigt. Råden gäller tills Folkhälsomyndigheten kommer med andra råd och rekommendationer.

 Alla verksamheter behöver skapa nya rutiner så att Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer kan följas. Eftersom varje verksamhet är unik, behöver varje företag och organisation skapa rutiner och förhållningssätt som upprätthåller rekommendationerna, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.

De grundläggande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är:

 • Håll alltid två meters avstånd till alla människor
 • Undvik köer och trängsel
 • Sprid ut verksamheterna på flera platser om det är möjligt
 • Se till att det finns möjlighet till god handhygien
 • Se till att inte fler än 50 personer samlas samtidigt
 • Stanna hemma om du har symptom eller är sjuk

Rutiner och beteenden som kan införas i verksamheten:

 • Innan kundbesök, ställ frågor om kunden har symptom hosta, feber, halsont eller förkylning. Om ja, avgör om besöket är akut eller om det kan vänta. Om besöket är nödvändigt: 

  - Be kunden hålla stort avstånd under hela besöket.
  - Undvik att röra onödiga ytor.
  - Undvik att röra ditt ansikte, mun, näsa och ögon.
  - Tvätta händer med tvål och vatten både före och efter besöket. Om tvål och vatten inte är tillgängligt, använd rikligt med handsprit och tvätta händerna med tvål och vatten när du får tillfälle.
   
 • Undvik att skaka hand. 
 • Lämna varannan plats vid bordet tom på möten.
 • Använd handsprit ofta och se till att det finns tillgängligt på flera platser på arbetsplatsen exempelvis toaletter, lunch- och fikarum. Alternativt, se till att möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten finns. 
 • Finns det möjlighet att arbeta hemifrån så låt gärna dina medarbetare göra det. Använd digitala mötesplatser, men tänk på IT-säkerheten.
 • Om skyddsutrustning används, se till att dessa används på rätt sätt. Om de används fel kan skyddsutrustningen istället öka risken för smittspridning. Läs mer om hur skyddsutrustning används i vård och omsorg här.
 • Affischera och informera kunder och personal.
 • Tejpa upp gränser på golvet där köer eller människor samlas som markerar två meters avstånd.
 • Sätt upp affischer på platser där människor samlas, finns att ladda ner här.
 • Uppmana och informera vid möten, via e-post, nyhetsbrev, intranät att det är viktigt att personal och kunder håller god handhygien och följer de övriga råden från Folkhälsomyndigheten.
 • Sätt upp affischer som påminner om att vi ska hosta och nysa i armvecket.
 • Påminn personal att följa rutinerna genom att sätta upp affischer eller lappar som påminner om de nya förhållningsrutinerna.
 Det är i nuläget osäkert hur länge Folkhälsomyndighetens restriktioner kommer att gälla, men vi kan förutsätta att de är aktuella åtminstone i maj och juni månad, säger Maria Amér.