Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2020-04-29 15:46
I dag, den 29 april, har regionstyrelsen haft sammanträde. På mötet behandlades, bland annat, förstärkta folkhälsoåtgärder, dubbel markanvisning, inställt nationaldagsfirande samt särskilda medel för idéutveckling i näringslivet till följd av Coronakrisen.

Här nedan finns en länk till en sammanfattning av några av mötets 39 ärenden.