Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut angående årets studentfirande

Publicerad 2020-04-29 15:37
Utifrån regeringen beslut och Folkhälsomyndigheten rekommendationer har skolledning och studentkommitté i samråd med Region Gotlands smittskyddsenhet fattat beslut att ställa in årets planerade studentfirande för Wisbygymnasiet och Gymnasiesärskolan.

Inte heller studentkommitténs arrangemang såsom mösspåtagning, bal och kortege kommer att genomföras. Betygsutdelning kommer att genomföras klassvis i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Bakgrund till beslutet är att Folkhälsomyndigheten  den 28/4 publicerade skärpta rekommendationer för anordnandet av ceremoniella inslag i samband med gymnasieexamen för årets studenter.

Rekommendationerna innebär förutom tidigare rekommendationer om folksamlingar på mer är 50 personer inte är tillåtna, att man ska hålla avstånd och undvika trängsel att större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader inte får genomföras. Transportstyrelsen kommer inte att tillåta dispens för att åka på lastbilsflak och liknade vilket innebär att vagnkortegen inte blir möjlig att genomföra,  

Restauranger eller andra verksamheter ska inte anordna större privata bjudningar i samband med studentfirandet och större bjudningar ska heller inte förekomma i hemmet eller utomhus.