Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (29 april)

Publicerad 2020-04-29 15:11
Dagens rapport visar att ytterligare 5 personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 39 personer är konstaterat smittade på Gotland.

För närvarande vårdas två personer på Visby lasaretts intensivvårdsavdelning (IVA). En person med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Annorlunda valborg under pandemin

Valborgsfirandet blir annorlunda i år. På grund av spridningen av covid-19 behöver vi undvika fester och att bilda folksamlingar. Tänk på att hålla avstånd till andra människor även utomhus. 
 
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: