Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tidigare avrådan från att elda upphävs på Gotland

Publicerad 2020-04-29 11:38
Med anledning av förändrat väderläge som förhindrar brandspridning i terräng har nu räddningschef i beredskap efter samråd med berörd räddningschef, fattat beslut om att upphäva eldning avrådes på Gotland inklusive öarna.

Tänk ändå på att ta det försiktigt när du eldar och att aldrig lämna elden obevakad.

Mer information om hur du eldar säkert hittar du här.