Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Flygbild över Närsån med flygsträcka 1 markerad i rött

Drönarflygning över Närsån

Publicerad 2020-04-29 10:09
Under en dag vecka 19, den 4-8 maj, kommer Region Gotland flyga och fotografera med drönare över Närsån på sydöstra Gotland.

Det är enhet Miljö- och hälsoskydd på Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med förvaltningens kartingenjörer som gör flygningen som en del i ett lantbruksprojekt.

Projektet handlar om uppföljning av lagstiftningen om användning av växtnäring och växtskyddsmedel på åkermark. Underlaget från flygningen kommer användas i samband med besök på lantbruksverksamheter.

Flygningen kommer att äga rum vid ett tillfälle under veckan. Om det blåser för mycket ställs flygningen in eller flyttas till ett senare tillfälle. Sträckningen för flygningen ser du markerad i rött på bilderna.

Flygbild över Närsån med flygsträcka 2 markerad i rött

Har du frågor? Hör gärna av dig till oss:

Här hittar du svar på vanliga frågor om drönarflygning.