Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så arbetar och informerar vi kring smittspridning på äldreboende

Publicerad 2020-05-05 09:05
Vid spridning av coronaviruset på ett särskilt boende på Gotland vidtas en rad åtgärder.
Smittspridning av coronavirus är konstaterad inom särskilt boende på Gotland. Med anledning av det ges här följande information.
 
Information 
Alla medarbetare på ett boende som drabbas av smitta, samt övrig berörd personal, informeras.  Boendets chef informerar anhöriga till dem som bor på boendet.
 
Det kommer inte att informeras om hur många i särskilt boende som är smittade eller i vilket särskilt boende som det är smittspridning. 
 
Region Gotland informerar dagligen på Gotland.se om antalet smittade på ön och om de vårdas på lasarettet eller i hemmet. Dessutom informeras om antalet avlidna i covid-19.
 
Information är viktigt i detta läge för att dämpa oro och ge svar på de frågor som kommer. Samtidigt månar vi om patientsekretessen och försöker begränsa informationen till dem som är berörda.
 
- Vi har förståelse för att man har frågor och vill veta vilket boende som drabbats. Då måste man försöka vara trygg i att de som behöver få informationen får den, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
Provtagning
Region Gotland följer Folkhälsomyndigheten riktlinjer för provtagning. Personer med misstänkt symtom, och som är inlagda på sjukhus eller bor på särskilt boende, prioriteras.
 
Dessutom prioriteras sjukvårdspersonal och personal som arbetar på särskilt boende. Dessa testas vid symtom.
 
Rutiner
  • Socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har i samarbete med smittskyddsenheten tagit fram vårdhygieniska rutiner just för särskilt boende och covid-19.
  • Personalen tar kontinuerligt del av digitala utbildningar om skyddsutrustning och vårdhygieniska rutiner. Det hålls utbildningar i delegering.
  • En extra läkare och två extra sjuksköterskor är på grund av corona knutna till äldreomsorgen.
  • Skyddsutrustning, förutom handskar och handsprit som finns på alla boenden, kan hämtas på tre särskilda utlämningsställen för omvårdnadspersonal. 
  • Brukare med symtom ska vistas isolerade på sitt rum om inte sjukhusvård krävs. Personen vårdas och får omsorg av några få i personalgruppen för att minimera smittspridning.
  • Besöksförbud på särskilda boenden råder. Många boenden på Gotland införde förbud mot besök redan innan det nationella förbudet kom.
  • Om en brukare vårdas i livets slutskede kan undantag från besöksförbudet göras så att nära anhöriga kan komma på besök.
  • Det är svårt för brukare och anhöriga att inte träffas men man försöker lösa det med telefonsamtal och videosamtal.