Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så används olika skyddsutrustning i olika vårdsituationer på olika enheter

Publicerad 2020-04-24 15:17
Skyddsutrustningen används olika beroende på situation och sjukdomstillstånd.

Det betyder att samma personal kan bära olika utrustning vid olika tillfällen. Detta dels för att spara på resurserna men också för att säkerställa så att utrustningen används rätt och där den gör nytta. För mycket utrustning som används fel kan istället öka smittspridningen.

På regionens samlingssida om nya coronaviruset finns fyllig information om skyddsutrustning och vårdhygien (se länk här nedan)