Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (24 april)

Publicerad 2020-04-24 15:02
Dagens rapport visar att ytterligare två personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 24 personer är konstaterat smittade på Gotland.

I dagsläget vårdas tre personer på Visby lasarett, varav två på intensivvårdsavdelningen (IVA). En person med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan mars 2020.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minimera smittspridningen


Personligt ansvar                                                           

  • Var noggrann med handhygien - tvätta händerna ofta och i minst 20 sekunder.                        
  • Håll avstånd till andra på platser där människor samlas, både inom- och utomhus.                            
  • Håll avstånd till andra i kollektivtrafiken.  
  • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. 
  • Håll avstånd till andra i badhus och gym. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.               
  • Undvik att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor.

Riskgrupper och personer över 70 år