Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med barn och unga i olika färger.

Mottagningen ”Första linjen” firar ett år och har hjälpt 560 unga - så jobbar de under coronakrisen

Publicerad 2020-04-24 13:03
Efter ett spännande år ser Jenny Apoy-Söderdahl som är samordnare på Första Linjen, tillbaka på sin verksamhet med glädje.
- Det har varit ett positivt gensvar från ungdomar och föräldrar och exempelvis skolan som vi samarbetar med.
När verksamheten startades för ett år sedan, gjordes det med en idé om att ge snabb hjälpt till unga som mådde psykiskt dåligt och deras familjer. Det skulle vara lätt att höra av sig och få hjälp direkt utan att bli runtslussad till skola, psykiatri eller socialtjänst. Och verksamheten, som är ett samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, har fått fina omdömen.
 
-Vi har fått återkoppling på att de som kommer hit blir direkt lyssnade på. Man välkomnar att man får EN kontakt. Det känns som att man saknat den här typen av verksamhet tidigare och att man nu inte drar sig för att söka hjälp, säger Jenny Apoy-Söderdahl.
 
På mottagningen arbetar kurator, psykolog och familjebehandlare (socionom och sjuksköterska). När man kontaktar mottagningen så möts personen och hens familj upp av olika behandlare utifrån det behov som finns. Det är främst ångest och oro som behandlas på mottagningen.
 
- Det vanligaste är att föräldrar hör av sig eftersom de upplever att deras son eller dotter är orolig eller har ångest. Ibland kan vi se att det också handlar om en större problematik med våld och alkohol eller familjesvårigheter, berättar Jenny Apoy-Söderdahl.
 
Verksamheten utvecklas ständigt, men nu under coronapandemin har man skyndat på digitaliseringsprocesserna.
 
- Vi har utökat våra videosamtal med våra besökare delvis på grund av coronakrisen. Men dessa skapar ju också större tillgänglighet för hela Gotland. Sen arbetar vi med att utveckla vårt arbete med appar bland annat för att få till ytterligare möjligheter till digital kommunikation, säger Jenny Apoy-Söderdahl.
 
Någon ökning av antalet oroliga unga på grund av coronapandemin har de inte sett ännu.
- Vi har inte mött så mycket oro på grund av corona även om några också söker för det. Men vi förväntar oss det lite längre fram till sommaren eller senare då eventuell arbetslöshet drabbar föräldrarna och då också påverkar barnen och ungdomarna, säger hon.
 
Första linjens första år i siffror:
Personer som behandlats: 560 
Antal behandlingssamtal som har genomförts: 2700
Antal mottagna telefonsamtal: 815
Sökorsak i storleksordning med vanligaste sökorsaken först: Oro, nedstämdhet, bråk och att hantera känslor.