Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Överförmyndarnämnden söker nya gode män – du behövs!

Publicerad 2020-04-24 12:14
Vill du hjälpa andra människor? Region Gotland söker just nu fler personer som vill jobba som god man.
De personer som av någon anledning inte kan ta hand om sina egna intressen i form av ekonomi och kontakter med myndigheter kan få en god man eller förvaltare.
 
Som god man har du möjlighet att göra direkt nytta för dina medmänniskor här på ön. Du får möjlighet att hjälpa människor som behöver stöttning i vardagen.
 
Mer information hittar du på länken nedan. Vid frågor kontakta oss på telefon 0498-26 99 20 eller e-posta till registrator-ofn@gotland.se.