Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
vårdpersonal med munskydd

Tillräckligt med skyddsutrustning på Gotland

Publicerad 2020-04-23 14:34
Tillgången på skyddsutrustning mot coronaviruset är för närvarande tillräcklig på Gotland för personal inom vård och omsorg. All skyddsutrustning omfördelas efter behov av en styrgrupp regionalt mellan olika verksamheter på ön.
Det jobbas dagligen för att säkra försörjningen av skyddsutrustning. Regionen förbereder sig för att många fler på Gotland skulle kunna smittas av coronaviruset och att det i så fall kräver mer skyddsutrustning. Om en vårdenhet på ön är på väg att få brist på skyddsutrustning, omfördelas material mellan enheter. För att det ska fungera förutsätter det att alla enheter gör sin inventering och rapporterar tre gånger per vecka till regionen.
 
Regionen utbildar vård- och omsorgspersonal i hur skyddsutrustningen ska användas. Olika situationer kräver olika typer av skydd. Ibland kan det till och med öka smittorisken om en person använder för många olika skydd.
 
- Grunden i all patientnära vård är att ha god kunskap och respektera basala hygienrutiner. En del av den smittspridning man har sett i till exempel Italien kan höra samman med sämre följsamhet till basala hygienrutiner. Det är inte alltid säkrare att ha mer skyddsmaterial på sig. Ibland kan mer skyddsutrustning öka risken för smitta. Det gäller att göra rätt bedömning för varje situation, säger Imke Edsbagge, hygien- och smittskyddssjuksköterska på Region Gotland.
 
Hon menar att till exempel att handskar och skyddskläder med lång ärm kan öka smittspridningen om de används fel.
 
- Om handskar används fel så kan smitta föras över lättare när personal går mellan patienter eftersom man då inte tvättar och spritar händerna på samma sätt. När handskarna sedan tas av så kan virus riskera att spridas i det momentet. Detsamma gäller långärmade skyddskläder. Vid avtagning av skyddsplagget är det större risk att smitta sprids än om armar och händer utan skyddsplagg desinficeras, säger hon.
 
I de flesta fall är det säkrare att inte ha några handskar och istället använda handsprit mellan varje patientkontakt. Det finns dock tillfällen då handskar och långärmat är rekommenderat. 
 
- När personalen riskerar att få kroppsvätskor på sig i större mängd kan långärmat och handskar vara rekommenderat för att skydda arbetskläderna som personalen har under skyddsmaterialet eftersom dessa inte byts mellan varje patientkontakt. Men det kräver också att personalen har kunskap i hur skyddsutrustningen ska hanteras, säger Imke Edsbagge.