Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (23 april)

Publicerad 2020-04-23 14:29
Dagens rapport visar att ytterligare tre personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. De befinner sig isolerade i sina hem. Tänk på att hålla avstånd trots stundande högtider, helst två meter.

I dagsläget vårdas tre personer på Visby lasarett, varav två på intensivvårdsavdelningen (IVA). Sammantaget har 22 fall av covid-19 konstaterats på Gotland sedan i mars 2020, varav en har avlidit.

Håll avstånd trots stundande högtider

- Vi måste alla hjälpa till så att inte fler blir sjuka. Stå helst två meter ifrån när du pratar med andra. Det gäller vid alla tillfällen, till exempel ramadan, valborgsmässoafton och första maj. Och förstås även när du är i till exempel en restaurangkö, butik eller kollektivtrafiken, säger smittskyddsläkare Maria Amér.