Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Äldre man som blickar ut.

Viktigt att söka vård om du behöver – även i coronatider

Publicerad 2020-04-22 15:11
Vården fungerar som vanligt. Blir du akut eller svårt sjuk så kommer sjukvården att hand om dig även nu under coronapandemin.
- Det är viktigt att inte vänta med att söka vård om man behöver det. Det är mindre risk att bli att bli smittad av coronaviruset när man söker vård än när man rör sig i övriga samhället, säger chefläkare Thomas Kunze.
 
Att dra sig för att söka vård kan ge allvarliga hälsokonsekvenser framförallt för personen själv, men också för sjukvården om man kommer till sjukhuset för sent och därför kanske kräver ännu mer vård. Vad det minskade antalet beror på vet man inte, men man misstänker att personer kanske inte vill belasta vården eller att man är rädd för att bli smittad på en mottagning vilket man inte behöver oroa sig för.
 
– Vissa har väntat för länge med att söka vård trots allvarliga symtom. De är därför sjukare än de hade behövt vara när de väl får hjälp av oss och riskerar fler komplikationer, säger Charlotte Kaviani, verksamhetschef på akutmottagningen på Visby lasarett.
 
– Man kanske inte reagerar på symptom lika mycket som vanligt och är rädd för att söka vård för att man tror att man kan bli smittad av coronaviruset där. Omfattande åtgärder har genomförts i vården för att patienter inte ska löpa risk att smittas, Om man drabbas av bröstsmärtor som håller i sig längre än 15 minuter, förlamningssymtom eller svår andnöd ska man alltid söka vård akut säger chefläkare Thomas Kunze.
 
Om du är orolig för din hälsa ska du kontakta 1177 Vårdguiden som kan vägleda dig i vilken vård du eventuellt behöver söka. Vid akuta fall ring 112.