Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (22 april)

Publicerad 2020-04-22 14:58

Inga nya fall av sjukdomen covid-19 har konstaterats på Gotland idag den 22 april. Ett sätt att minska smittspridningen är att hålla avståndet två meter till varandra, så ofta vi kan. Det bidrar till att rädda liv.

Sammantaget har 19 fall av covid-19 konstaterats på Gotland sedan i mars 2020, varav en har avlidit.

Fyra personer vårdas i dagsläget på Visby lasarett, varav två på intensivvårdsavdelningen. En person med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Alla kan ta sitt ansvar - tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen

– Det vi vill är att dämpa hastigheten på smittspridningen. Vi bör hålla avståndet två meter till varandra, så ofta vi kan. Det bidrar till att rädda liv, säger smittskyddsläkare Maria Amér.