Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Brand i skog

Stor risk för mark- och skogsbrand på Gotland

Publicerad 2020-04-22 14:54
Just nu är det mycket torrt i våra marker. Med anledning av den höga brandrisken som detta medför avråder räddningstjänsten i Region Gotland från att elda i skog och mark.

För mer information om eldning, kontakta Räddningstjänsten Gotland på 0498 – 20 38 00. På SMHI:s hemsida kan du läsa mer om vad risken innebär.