Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Två personer i videosamtal

Digital klucku tei för alla 65+

Ta med dig en kopp kaffe, träffa gamla och nya vänner över en digital fika!
Ta chansen att lyssna till experternas tips och råd om sömn, rörelse, kost och ensamhet. 

Vi ses på onsdagar klockan 10-11. 
  • Ensamhet - gemenskap: 7 april och 5 maj
  • Sömn - vakenhet: 14 april och 12 maj
  • Rörelse – stillasittande: 21 april och 19 maj
  • Sunda matvanor: 28 april och 26 maj
 
Anmälan: Anmäl dig via e-post livibalans@gotland.se eller telefon 0498-26 84 76 senast dagen innan den träff du vill delta på. Du får e-post med en länk till träffarna. 
 
För att delta behöver du ha en dator, surfplatta eller mobil med internet och kamera, så vi kan se och höra er och ni oss. 
 
Testa tekniken: Meddela oss om du vill prova på tekniken innan. Det finns möjlighet till det den 6 april klockan 10-11. 
 
Varmt välkomna!
/Hälsofrämjande enheten, socialförvaltningen
 Hälso- och sjukvården