Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fint stipendium till Annika Hansson Gardelius!

Vår lärare i blockflöjt tilldelas ett fint kulturarbetarstipendium. Vi gläds med henne och skickar ett stort GRATTIS!

Lyssna mer om detta på i Radio Gotland nyhetsreportage! 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=7456453