Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands dialog och kontakt med företagare utvecklas positivt

Publicerad 2020-04-22 08:56
Den löpande servicemätningen av regionens myndighetsutövning (NKI) för 2019 visar på steg i rätt riktning. Det sammanfattande resultatet för året visar framför allt på förbättringar inom mätområdet bygglov.

- Även om vi har mer att göra för att nå vår målsättning så känns det bra att få bekräftat att vi är på rätt väg, säger Johan Åberg, chef samhällsbyggnadsförvaltningen.

Regionen jobbar aktivt med att förbättra dialogen och kontakten med öns företagare och medborgare. Servicemätningen görs löpande med företagare som har haft kontakt med regionen. Varje år presenteras en sammanfattning av mätningen.

- I tider av coronakris känns det kanske lite konstigt att prata om mätresultat baserade på vår myndighetsutövning men det är viktigare än någonsin att vi jobbar vidare med vårt förbättringsarbete och dialogen med näringslivet, säger Peter Lindvall, regiondirektör.