Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Unikt samarbete utbildar fler medarbetare till vård och omsorg

Publicerad 2020-04-21 11:56
Under våren kommer Vuxenutbildningen och Wisbygymnasiet att genomföra grundutbildning för personer som är intresserade av att arbeta inom vård och omsorg.
Coronapandemin gör att vi behöver förstärka våra verksamheter med fler medarbetare och delvis nya arbetssätt.
 
Vi inleder nu ett unikt samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Socialförvaltningen och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för att på ett bra sätt introducera nya medarbetare i våra verksamheter. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens rekommenderade utbildningar för nya i vård och omsorgen.
 
 

Om du är intresserad av utbildningen behöver du först söka ett arbete inom området, det gör du på: