Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Störningar i E-tjänsten för luncherbjudande är nu avhjälpta

Publicerad 2020-04-21 11:59
Den störning som under måndagen fanns i sms-tjänsten är nu avhjälpt och ska fungera som vanligt igen.