Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (18 april)

Publicerad 2020-04-18 14:24
Inga nya fall av coronavirusinfektion (covid-19) har konstaterats på Gotland idag den 18 april.

Tre personer vårdas i dagsläget på Visby lasarett. Två av dem vårdas på IVA och en på en annan vårdavdelning. Sammantaget har 19 fall av covid-19 konstaterats på Gotland sedan i mars 2020, varav en har avlidit.

Du som är 70 år och äldre bör stanna hemma och begränsa dina fysiskt nära kontakter.

Om du har en grundsjukdom och känner oro eller har symtom från din sjukdom ska du kontakta din mottagning eller vårdcentral.

Undvik smitta genom att tvätta händerna ofta med tvål och vatten.