Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration på människor som hjälper varandra

För dig som behöver hjälp eller vill hjälpa till under coronapandemin

Publicerad 2020-04-17 16:49
När coronapandemin förändrar vår vardag är det många som nu kan behöva hjälp och stöd. Det finns också många som vill hjälpa till och bidra på olika sätt. På gotland.se finns råd och länkar – både för dig som behöver hjälp och för dig som vill hjälpa till på Gotland.

På dessa sidor på gotland.se finns information med råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. Sidorna kommer att fyllas på efterhand.