Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt projekt för att hindra smittspridning på särskilda boenden

Publicerad 2020-04-20 08:42
" Jag hoppas att det här blir ett angeläget projekt för att minska covid-spridningen på Gotland", säger Gustav Hall.
Äldreboenden har kommit i fokus nationellt när det gäller smittspridning och den rådande covid-19-pandemin. 
 
Nu har smittskyddsläkaren på Gotland tillsammans med smittskyddsenheten startat ett projekt för att förhindra smittspridning av covid-19 bland personal och brukare på öns särskilda boenden.
 
Det är läkaren Gustav Hall på infektions- och lungkliniken på Visby lasarett som kommer att leda projektet.
 
- Jag håller nu på att etablera kontakt med alla särskilda boenden. Vi kommer också att förstärka med rutiner kring provtagning bland annat.
 
Gustav Hall ska hålla kontinuerlig kontakt med alla boenden, för information, rådgivning, utvärdering och frågor.
 
- Den gotländska sjukvården står inför en utmaning i och med den rådande Covid-19-pandemin. Sjukdomen kan vara direkt livshotande för äldre patienter och spridning av covid-19 på särskilda boenden kan få allvarliga konsekvenser. Jag hoppas att det här blir ett angeläget projekt för att minska covid-spridningen på Gotland, säger Gustav Hall.
 
Sedan coronaviruset började spridas i Sverige och på Gotland har socialförvaltningen infört en rad nya rutiner. Det är också så att medicinskt ansvarig sjuksköterska har fått utökad personalresurs och två sjuksköterskor är avsatta att jobba just med begränsning av smittspridning på särskilda boenden.