Närvaro

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10681
Sidansvarig: Eleonor Lindstedt
Sidan uppdaterad: 2005-12-14

Beslutande ledamöter


Claes-Göran Nilsson (s)
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
Lilian Edwards (m)
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Roy Hansson (m), (kl. 13.00-13.35, §§ 180-184)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hans Klintbom (c)
Barbro Ronsten (c)
Inger Harlevi (m)
Lena Celion (m)
Göran Örtbrant (m)
Björn Jansson (s)
Hans-Erik Svensson (s), (kl. 13.00-13.25, §§ 180-182)
Pär Stenegärd (c)
Gösta Hult (c)
Eric Martell (s)
Anna Wickström (s)
Gerty Holmstedt (s)
Somar Al Naher (s)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Maria Ahlsten (c)
Birgitta Eriksson (m)
Margareta Benneck (m)
Anna Enström (s), (kl. 13.20-13.45, §§ 182-191)
Marianne Gottlander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Christer Mattsson (c)
Solveig Artsman (m)
Göte Dygeus (m)
Hans-Åke Norrby (mp)
Roland Olofsson (s)
Leif Andreasson (s)
Lars Wetterlund (s)
Eleonore Hemström (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Bror Lindahl (fp)
Jan Lindell (fp)
Staffan Bergwall (m)
Heidi Plisch (mp)
Leif Dahlby (s)
Per-Erik And (s)
Brittis Benzler (v)
Gunnar Tinge (fp)
Yngve Andersson (kd)
Rut Smeds (kd)
Ann Enström (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Bodil Rosengren (v)
Luis Barnes (v)
Bengt Viberg (v)

Tjänstgörande ersättare


Lars-Erik Benneck (m), (kl. 13.35-13.45, §§ 185-191, för Roy Hansson)
Curt Redner (s), (kl. 13.25-13.45, §§ 183-191, för Hans-Erik Svensson)
Sven-Åke Malmberg (s), (för Christer Engelhardt)
Wera Svensson (s), (för Carina Grönhagen)
Juan José Cassis (s), (för Lilian Virgin)
Ann-Marie Richardson (c), (för Per-Olof Jacobsson)
Lars Jacobsson (c), (för Torsten Gislestam)
Ivan Anderzon (m), (för Håkan Onsjö)
Bertil Eneqvist (s), (för Ylva Simander)
Carin Rosell (s), (för Lena Palmborg-Karlsson)
Evert Bäckström (s), (för Christian Hammarström)
Britt-Marie Klintström (c), (för Eva Gahnström)
Margareta Ronquist (kd), (för Mats E:son Hjorth)
Mats Sundin (s), (för Torgny Landin)
Maud Sundström (v), (för Jennie Andersson)
Anna-Greta Lickander (fp), (för Eva Olsson)
Britt Ronsten (mp), (13.00-13.20, §§ 180-181, för Ann Enström)
Therese Mangard (v), (för Roland Norbäck)

Icke tjänstgörande ersättare


Per-Anders Croon (m)
Mikael Ericsson (m)
Åsa Larsson (c)
Carl-Henrik Lundborg (m)
Nils Ronquist (kd)
Lena Simonson (m)
Christer Söderlund (s)
Britt-Marie Sjöndin(s)

Övriga närvarande


Bo Dahllöf, regiondirektör
Barbro Sjögren, kanslisekreterare
Per Lundin, stadssekreterare, tfn. 0498-26 93 55

 

Regionfullmäktiges protokoll

Tidigare protokoll