Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samannonser lördag den 18 april

Publicerad 2020-04-18 09:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna den 18 april.
Det är denna lördag två samannonser, en som handlar om råd till allmänheten angående coronaviruset.
 

Den andra annonsen är en ordinarie samannons, med bland annat bygglovsärenden.