Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (17 april)

Publicerad 2020-04-17 14:30
Inga nya fall av sjukdomen covid-19 har konstaterats på Gotland i dag den 17 april. Vi kan alla hjälpas åt med att skydda de svagaste på SÄBO och vårdavdelningar genom att respektera besöksförbudet.
Sammanlagt vårdas tre personer på Visby lasarett, varav två på intensivvårdsavdelningen (IVA). Totalt sett har Gotland för närvarande 19 konstaterade fall av Covid-19. En person med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland.
 

Vi kan hjälpas åt med att skydda de svagaste på SÄBO och vårdavdelningar

- Hittills har vi inte haft någon smittspridning på SÄBO på Gotland. Vi kan alla hjälpas åt med att det ska fortsätta vara så genom att respektera besöksförbudet som råder på äldreboenden och vårdavdelningar på lasarettet, säger smittskyddsläkare Maria Amér. 
 
- Vi har stärkt upp organisationen kring SÄBO med personal samt arbetar aktivt med information och rutiner för att snabbt identifiera och hantera fall av covid-19. I den händelse att boende eller personal skulle insjukna i covid-19 kommer smittspårning genomföras och åtgärder vidtas för att begränsa smittspridning, enligt sedvanliga rutiner. De som berörs av den typen av åtgärder kommer då att bli kontaktade och bli informerade, berättar Maria Amér.