Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förlängda betalningstider för flera avgifter

Publicerad 2020-04-17 14:17
Som en del i Region Gotlands stödåtgärder till näringslivet har vi förlängt betalningstiden för en del av våra fakturor.

Förlängda betalningstider gäller avgifter för:

  • tillsynsavgifter vid serveringstillstånd
  • livsmedelskontroll
  • tillsyn inom miljö- och hälsoskydd
  • brandtillsyn
  • hushållsavfall
  • vatten och avlopp

Berörda fakturor som skickas under perioden 1 april till och med 31 augusti får sista betaldatum 30 september och det gäller både företag och privatpersoner.

Övriga fakturor berörs inte, utan har 30 dagars betaltid som vanligt.