Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förändrad budgetprocess 2020

Publicerad 2020-04-17 11:51
Vanligtvis brukar Region Gotlands budget beslutas i juni, för att nämnder och förvaltningar ska ha tid på sig att jobba med nästa års budget. Med anledning av coronapandemins verkningar på hela samhället och ekonomin, så skjuts årets budgetberedning fram till i höst.

Budgetprocessen är ett tufft arbete som handlar om att skapa realistiska förutsättningar för regionens alla nämnder och förvaltningar utifrån de behov och de ekonomiska ramar som finns. Eftersom det är så stor osäkerhet just nu om hur pandemin påverkar såväl samhällsekonomi, skatteintäkter och de insatser som regionen behöver göra, så skjuts budgetberedningen fram till i höst.

-Det här ger oss möjligheten att ta del av delårsrapport 2 och aktuella skatteprognoser från Sveriges kommuner och regioner. Det ger ett mer ändamålsenligt faktaunderlag in i budgetberedningens arbete, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

Det här betyder att det blir förändringar avseende tider för dialogmöten, budgetberedning, samt beslutstillfällen i arbetsutskottet, regionstyrelsen och regionfullmäktige.

 

Ny tidplan för budgetprocessen 2020:

Dialogmöten genomförs i slutet av augusti

Budgetavstämning 5-7 oktober

Regionstyrelsens arbetsutskott 8 oktober

Regionstyrelse 22 oktober

Regionfullmäktige 16 november