Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fenomenalen pausar sin verksamhet för allmänheten från och med idag

Publicerad 2020-04-17 09:37
Fenomenalen pausar sin verksamhet för allmänheten från den 17 april till den 13 juni. Detta innebär att Fenomenalen inte kommer att ha öppet torsdagar – söndagar under denna tidsperiod. Fenomenalen fortsätter dock med sin verksamhet för Gotlands grundskolor.

På grund av det rådande läget med pandemin har allmänhetens besök hos Fenomenalen kraftigt minskat och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har fattat beslut att Fenomenalen pausar sin verksamhet för allmänheten från den 17 april till den 13 juni. Detta innebär att Fenomenalen inte kommer att ha öppet torsdagar – söndagar under denna tidsperiod. Fenomenalen fortsätter dock med sin verksamhet för Gotlands grundskolor.


  - Det känns så klart jättetråkigt att behöva fattat ett sådant beslut men det är mest rätt att göra just nu både med tanke på rådande pandemi och verksamhetens ekonomiska läge. Vi kommer att fortsätta med vår verksamhet riktad mot grundskolorna och där i utökad form med hjälp av utbildningskonceptet Maker Tour, säger Lisa Berg verksamhetschef på Fenomenalen.

De aktiviteter som planerats för Gotlands grundskolor fortsätter med skolbesök vid Fenomenalen. Grundskolorna kommer också att få utökade möjligheter att delta i utbildningskoncepter Maker Tour – Mot nya höjder som ska göra det enklare att öka elevernas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. På Gotland finns en Maker Tour buss som besöker grundskolorna för att utbilda både lärare och elever i utbildningskonceptet – allt helt kostnadsfritt. Mer att läsa om Maker Tour finns på http://gotland.motnyahojder.com/