Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Betalsopsäcken och kostnader för pandemin

Publicerad 2020-04-16 15:30
Vid tekniska nämndens möte onsdagen den 15 april beslutade man om en prisjustering av betalsopsäcken från 83 kronor till 135 kronor.

Nämnden fick även en ekonomisk prognos för helåret som inte ser ljus ut. Det pekar mot minus 56 miljoner kronor varav cirka 35 miljoner kronor är relaterade till pandemin. Ordförande Karl-Johan Boberg berättar mer i denna kortfilm.