Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (16 april)

Publicerad 2020-04-16 14:20
Dagens rapport visar att ytterligare en person har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 19 personer är konstaterat smittade på Gotland.
Sammanlagt vårdas tre personer på Visby lasarett, varav två på intensivvårdsavdelningen (IVA). En person med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland.
 
Smittskyddsläkare Maria Amér kommenterar antalet IVA-platser
- Vi får en del frågor om hur intensivvårdsavdelningens kapacitet ser ut på Visby lasarett. Vi har idag en kapacitet som är bra utifrån befolkningsstorlek. I ett normalläge finns en handfull intensivvårdsplatser (IVA-platser) med möjlighet att tredubbla antalet platser beroende på läget samt tillgång till lokal, kompetens, bemanning, olika utrustning med mera. Vi planerar även för ytterligare utökning av IVA-platser om ett sådant behov skulle uppstå.

Det är nu viktigt att alla hjälps åt för att minimera smittspridningen


Personligt ansvar                                                           
  • Var noggrann med handhygien - tvätta händerna ofta och i minst 20 sekunder.                        
  • Håll avstånd till andra på platser där människor samlas, både inom- och utomhus.                            
  • Håll avstånd till andra i kollektivtrafiken.  
  • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. 
  • Håll avstånd till andra i badhus och gym. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.               
  • Undvik att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor.

Riskgrupper och personer över 70 år