Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Allvarliga händelser anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2020-04-16 10:55
Sex olika händelser har utretts av berörda verksamheter. Påvisade brister är åtgärdade och rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
- Det handlar om diagnoser som fördröjts eller missats, samt om rutiner som inte följts, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. I och med att internutredningar görs beslutar berörda chefer om åtgärder som minskar risken för att liknande händelser ska kunna inträffa på nytt. 
 
- Såväl medarbetare som patienter eller deras anhöriga har bidragit till att dessa vårdskador har uppmärksammats, säger Gunnar Ramstedt.