§ 180 Parentation över utrikesminister Anna Lindh

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10675
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-09-15

§ 180
Parentation över utrikesministern Anna Lindh

Det nyligen begångna mordet på utrikesminister Anna Lindh föranledde kommun­fullmäktiges ordförande Claes-Göran Nilsson att hålla ett tal över hennes minne och kommunfullmäktige hedrade hennes minne med en tyst minut.