§ 181 Kommunfullmäktige. Ny ersättare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10674
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-09-15

§ 181

- Länsstyrelsen 2003-08-25

Efter sammanräkning för att utse ny ersättare efter Pia Bolin (s) hade länsstyrelsen förklarat Britt Marie Sjöndin (s) utsedd som ny ersättare i kommunfullmäktige t.o.m. 2006-10-31.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.