§ 186 Motioner under beredning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10669
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-09-15

§ 186
Motioner under beredning

- Förteckning augusti 2003
- Kommunstyrelsen 2003-08-21, § 199

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner under beredning redo­visas två gånger per år.

 

Motionär/Motion

Dnr

Åtgärder

1.         

Eva Gahnström (c)
Samverkan med sockenutvecklingsgrupperna

1999/1904

1999 11 22

KS

2.         

Eva Gahnström (c)
Utgivning av ”SockenKontakten”

KS2000/104
2000 02 14

KS

3.         

Bo Frense (kd)
Kursutformad gymnasieskola

KS 2001/0499
2001 10 15

Rem BUN
(inkommet)

4.         

Solveig Artsman (m)
Validering av kompetens

KS 2001/0628
2001 12 17

KS

5.         

Björn Jansson (s)
Medborgarterminaler för samhällsinformation

KS 2001/0630
2001 12 17

KS

6.         

Stefan Nypelius och Eva Nypelius (c)
Ungdomsverksamhet i samlingslokaler

KS 2002/0084
2002 02 18

Rem. KFN (inkommet)

7.         

Eva Gahnström (c)
Studeranderabatt på kollektivtrafiken

KS 2002/0085
2002 02 18

Rem. TN

8.         

Nils Ronquist (kd)
Etisk revision – internt och externt

KS 2002/0395
2002 10 14

KS

9.         

Tommy Gardell (s)
Forum för vuxenutbildning

KS 2002/0396
2002 10 14

Rem. BUN

10.      

Marianne Gottlander (s) och Jennie Andersson (v)
Sexuella trakasserier och jämställdhet i skolan

KS 2002/0514
2002 12 16

Rem. BUN

11.      

Bror Lindahl (fp)
Detaljplan vid utbyte av vindkraftverk på Näsudden

KS 2002/0516
2002 12 16

Rem. BN

12.      

Yngve Andersson (kd)
Beräkning av produktiviteten i verksamheten

KS 2003/0070
2003 02 18

KS

13.      

Birgitta Eriksson (m)
Upplysningstjänst "Svar direkt" för äldre och anhöriga

KS 2003/0071
2003 02 17

Rem. SON och HSN
(yttr. från HSN inkommet)

14.      

Birgitta Eriksson (m)
Nytt synsätt vid planering av boende för äldre

KS 2003/0073
2003 02 17

Rem. SON

15.      

Eva Nypelius (c)
Införande av busskort (fria bussresor) för ungdomar

KS 2003/0125
2003 03 12

Rem. TN

16.      

Mats E:son Hjorth (kd)
Gotland ska ingå i Stockholmsregionen

KS 2003/0205
2003 04 25

KS

17.      

Wera Svensson (s), Kaj Boström (v) och Ann Enström (mp)
Minskning av biltrafiken i och kring Visby innerstad

KS 2003/0212
2003 04 28

Rem. TN

18.      

Eva Gahnström (c)
Uppvärmning med förnyelsebara energikällor

KS 2003/0213
2003 04 28

Rem. AB Gotlands Hem (inkommet)

19.      

Barbro Ronsten (c)
Trygg och säker vård i livets slutskede

KS 2003/0214
2003 04 28

Rem. SON

 

 

20.      

Lars Thomsson (c)
Särredovisning av statlig övervältring av kostnader

KS 2003/0215
2003 04 28

KS

21.      

Birgitta Eriksson (m)
Organisationen av vård av äldre

KS 2003/0216
2003 04 28

Rem. SON och HSN 

22.      

Lilian Edwards och Roy Hansson (m)
Öppna nämndsammanträden

KS 2003/0252
2003 05 26

Rem. KFN

23.      

Göte Dygéus (m)
Subventionerad hemtjänsthjälp

KS 2003/0253
2003 05 26

Rem. SON

24.      

Hans-Erik Svensson (s)
”Speakers Corner” på östercentrum

KS 2003/0287
2003-06-18

Rem. TN

25.      

Maria Ahlsten och Barbro Ronsten (c)
Inrättande av forskningstjänst inom hälso- och sjuk­vården på Gotland

KS 2003/0288
2003 06 18

Rem. HSN

26.      

Inger Harlevi, Göran Örtbrant, Margareta Benneck och Roy Hansson (m)
Återinrättande av Gotlands vård- och omsorgsnämnd

KS 2003/0289
2003 06 18

Rem. SON

27.      

Hans Klintbom (c), Gösta Hult (c) och Eva Gahnström (c)
Regler för förtroendevaldas ansvar vid arbetsmarknads­konflikt

KS2003/0333
2003 08 18

KS

28.      

Lena Celion (m)
Den gotländska sjukvården i ett utvidgat EU

KS2003/0338
2003 08 18

Rem. HSN

 

Kommunfullmäktiges beslut

  • Förteckningen läggs tillhandlingarna.