Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur verksamheten påverkas av covid-19

Skolans verksamhet kommer inledningsvis under hösten vara fortsatt påverkad av pandemin och Covid-19. Distansundervisning kommer delvis ske för att minska smittspridningen i samhället. 

Alla kursstarter sker på skolan. Mer information ges inledningsvis av respektive lärare eftersom det kan skilja mellan kurserna. Skolans verksamhet och öppettider kan förändras med anledning av Covid-19. Det är därför viktigt att alltid ta del av information från skolan som finns på itslearning. 

Vi kommer planera för att sprida ut oss i våra lokaler och klassrum utifrån vad som är möjligt i våra lokaler. 

Det som gäller i våra lokaler: 

-du ska vara frisk för att få vistas i skolans lokaler, du ska testa dig för Covid-19 vid symtom 

-du ska sprita händerna vid ankomst till skolan och sedan tvätta händerna ofta 

-du vi ska hålla avstånd, vid ankomst, i skolans lokaler 

-du ska bara vistas i skolan då du har schemalagd lektion, eller ett bokat fysiskt möte 

-du ska välja den entré som är närmast din lektionssal 

Det är viktigt att fortsatt ta del av den information som ges från regering och myndigheter om vad som gäller i samhället. 

Tack för att ni hjälper till och vi ser framemot hösten tillsammans med er på plats eller på distans. 

Välkomna! 

Vuxenutbildningen