Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur verksamheten påverkas av covid-19

Skolan kommer vara öppen i begränsad omfattning och med restriktioner. Det som gäller är;

-du/vi ska vara frisk för att få vistas i skolans lokaler

-du/vi ska sprita händerna vid ankomst till skolan och sedan tvätta händerna ofta

-du/vi ska hålla avstånd, vid ankomst, i skolans lokaler (liksom ute i samhället)

-du/vi ska bara vistas i skolan då du har schemalagd lektion, eller ett bokat fysiskt möte. Möten ska i möjligaste mån ske på distans.

-du/vi ska välja den entré som är närmast din lektionssal

Det är viktigt att fortsatt ta del av den information som ges från regering och myndigheter om vad som gäller i samhället.


Öppettider (2020-08-17)

Måndag - fredag kl 07:45-15:00 
OBS! Du ska bara vara i skolan om du har schemalagd lektion eller bokat möte.


Besök och möten

I första hand ska möten och kontakt ske på distans via mejl eller telefon med våra verksamheter expedition, reception, Tentamensservice, Studietek, Verkstad, Infotek, studie- och yrkesvägledning och IT-support. Om du bokar ett möte på plats går du direkt till den sal/rum där du ska vara. Kontaktuppgifter finns på gotland.se/komvux 

IT-support (2020-08-17)

Lösenord till skolans wifi, Office365 och Itslearning:
Receptionen; peter.engstrom01@gotland.se
Telefon: 0498 - 26 34 48

Problem med iPads eller andra IT-problem:
Försök att i första hand maila: itvux@edu.gotland.se
SMS: 073-765 80 24
Telefon: 073-765 80 24


Tentamenservice (2020-08-04)

Med anledning av Covid-19 kommer Tentamensservice ha vissa begränsningar. Vi kommer inledningsvis ta emot elever och studenter folkbokförda på Gotland. Utifrån hur situationen ser ut kan verksamhetens förhållningssätt och service förändras, det är därför viktigt att ta del av eventuell ny information och uppdateringar på denna plats, mejl eller på skolan. Ambitionen finns att alltid låta bokade elever och studenter få slutföra sina tentor/prov

Viktigt vid provskrivning,

Du ska vara frisk, inte ha några tecken på förkylningssymptom

Du ska hålla god handhygien,

Du ska hålla avstånd och följa våra regler på skolan


Infoteket/biblioteket (2020-08-20)

Utlåning via Infotekets fönster. Kontakt via mail: helene.mikui-lind@edu.gotland.se

Omlån kan skötas hemifrån via mobil/dator och Vuxenutbildningens hemsida https://wgb.katalog.almedalsbiblioteket.se/web/pub 
 

Pedagogiskt stöd (2020-08-19)

Verkstan – en plats för dig i behov av särskilt stöd.

Verkstan bokas som tidigare genom mejl eller telefon: 
E-post: Maria.ohlen@gotland.se  
Telefon: 073-765 82 08 

Det finns möjlighet att få stöd kvällstid måndagar och onsdagar fram till kl. 20:00


Studieteket – en plats för studiero och hjälp i olika ämnen.

Studieteket har bokningsbara tider som bokas via mail:
E-post: doris.poppel@gotland.se  
Ange om du önskar en plats i Studieteket med eller utan dator

Stöd för Sva 1, 2 och 3 bokas i första hand med Pernilla Fingal via mail: 
E-post: pernilla.fingal@gotland.se  


Studie- och yrkesvägledning (2020-08-10)

Boka tider online

På grund av den rådande pandemin rekommenderar vi i första hand att ni vid er bokning väljer telefonmöte. Vi ringer då upp dig på den tid du själv har valt. Länk till bokning finns under Studie- och yrkesvägledning för vuxna. 

Drop-in via telefon

På grund av den rådande pandemin erbjuder vi drop-in via telefon från och med vecka 34 enligt följande:

Onsdagar kl 10:00-12:00 (jämna veckor)
Susanne Svensson 0498-20 36 44

Onsdagar kl 10:00-12:00 (ojämna veckor)
Sofi Öhrn 0498-20 36 96

Torsdagar varje vecka kl 13:00-14:30 (med undantag för vecka 37 och vecka 39)
Inger Halvarsson 0498-20 36 05