Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur verksamheten påverkas av covid-19

Skolans verksamhet återgår successivt till ordinarie schema. Viss undervisning kan fortfarande ske på distans. Alla kursstarter sker på skolan. Mer information ges inledningsvis av respektive lärare eftersom det kan skilja mellan kurserna. Skolans verksamhet och öppettider kan fortfarande förändras med anledning av Covid-19. Det är därför viktigt att alltid ta del av information från skolan som finns på Itslearning. 

Vi kommer planera för att sprida ut oss i våra lokaler och klassrum utifrån vad som är möjligt i våra lokaler. 

Det som gäller i våra lokaler: 

-du ska vara frisk för att få vistas i skolans lokaler, du ska testa dig för Covid-19 vid symtom enligt rådande rekommendation från Folkhälsomyndigheten

-du ska sprita händerna vid ankomst till skolan och sedan tvätta händerna ofta 

-du ska hålla avstånd, vid ankomst, i skolans lokaler 

-du ska bara vistas i skolan då du har schemalagd lektion, eller ett bokat fysiskt möte 

Det är viktigt att fortsatt ta del av den information som ges från regering och myndigheter om vad som gäller i samhället. 

Tack för att ni hjälper till och vi ser framemot våren tillsammans med er på plats eller på distans. 

Välkomna! 

Vuxenutbildningen