Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Planeringssekreterare
Margaretha Qviström
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: margaretha.qvistrom@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuell information om vår verksamhet

Tentamenservice (2020-03-27)

Alla nationella prov har ställts in under perioden 30 mars till 30 juni. I dagsläget kommer endast redan inbokade tentor att genomföras. Vi ber er i första hand kontakta ert lärosäte för att få information om tentamen/examination

Kontakt Tentamenservice
Epost: tentamenservice@gotland.se  
Telefon: 
0498-26 32 16

Distansundervisning (Hermods) och flexkurser 
Eftersom nationella prov inte kommer genomföras finns möjlighet att förlänga eller så kan dispens ges om så är möjligt

Kontakt Expedition
Epost: vuxenutbildningen@gotland.se
Telefon: Margareta Qviström, 0498-26 95 50
Telefon: Fia Viktorsson, 0498-26 34 68

IT-support för skolans IT-verktyg och program/appar (2020-04-03)

Telefon- och mailsupport

I första hand skicka frågor till itvux@gotland.se så försöker vi svara inom 24 timmar på vardagar. 

Allmänna frågor samt frågor om Itslearning, appar och Office-program
Telefon: 070-7887877
Måndag-fredag 9-17

Allmänna frågor samt frågor om handhavande av hårdvaror
Låst eller trasig iPad

Telefon: 073-7658024
Måndag-fredag 7-16

Lösenord Itslearning och Office-konto/mailadress
Epostpeter.engstrom01@gotland.se
Telefon: 0498-263448
Måndag-fredag 8-16

 

Infoteket/biblioteket (2020-03-27)

Vi försöker lösa litteraturproblem så gott det går. Vkan lämna ut böcker genom vårt fönster om behov uppstår. 
 
Omlån
 kan skötas hemifrån via mobil/dator och Vuxenutbildningens hemsida https://wgb.katalog.almedalsbiblioteket.se/web/pub
 
Övertidsvarningar kommer fortsätta gå ut per automatik, men vi fryser påminnelser, krav och räkningar tillsvidare.

Kontakt Infoteket
Helene Lind
Telefon
 070-0832423
Epost: 
helene.mikui-lind@gotland.se


Studie- och yrkesvägledning (2020-03-27)

Vi finns tillgängliga på telefon och mail. Det går fortfarande att boka tider men vi rekommenderar telefonmöten. Ni som redan har bokade tider och vill träffas på plats kommer att bli kontaktade för att boka om till telefonmöte om det är möjligt.


Studieteket och Verkstan kan stötta dig som elev på distans (2020-04-03)

Behöver du hjälp och stöttning i dina studier så kan vi försöka hjälpa dig som elev även om vi inte kan ses fysiskt.  

Kontakt: Pia Sturesdotter Epost: pia.sturesdotter@gotland.se