§ 188 Interpellation. Hörselundersökning av förskolepersonal

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10667
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-09-15

§ 188
Interpellation. Hörselundersökning av förskolepersonal

KS 2003/0335-88

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) besvarade interpellation av Lilian Edwards (m) om hörselundersökning av förskolepersonal. Lilian Edwards tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Solveig Artsman (m).

Interpellation 2003-08-18

Interpellationssvaret