§ 189 Avsägelse. Kommunfullmäktige. Ersättare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10666
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-09-15

§ 189
Avsägelse. Kommunfullmäktige. Ersättare

- Johanna Stenström (s) 2003-08-13

 

Ersättaren i kommunfullmäktige Johanna Stenström (s) har p.g.a. flytt begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Johanna Stenström (s) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommun­fullmäktige.

  • Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.