§ 191 Interpellationer; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10664
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-09-15

§ 191
Interpellationer; nya

 • Stefan Nypelius (c) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) ställa interpellation om försök med betalsäckar på Fårö.
  (KS 2003/0369-45)

 • Stefan Nypelius (c) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) ställa interpellation om sopförbränning av avfall på Gotland.
  (KS 2003/0365-45)

 • Barbro Ronsten (c) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) ställa interpellation om skolinspektörer.
  (KS 2003/0370-60)

 • Lars-Erik Benneck (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) ställa interpellation om nedskräpning av utomhusmiljön på Gotland. (KS 2003/0367-43)

 • Mats E:son Hjorth (kd) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) ställa interpellation om inrättande av ett Östersjöcentrum.
  (KS 2003/0366-10)

 • Lars Thomsson (c) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) ställa interpellation om kollektivtrafik. (KS 2003/0368-53)

Kommunfullmäktiges beslut

 • Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.