2003-09-15, §§ 180-191

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10661
Kommunfullmäktige 2003-09-15
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: kl. 13.00-13.45

Anslag/Bevis
Datum för anslagets uppsättande: 2003-09-29
Datum för anslagets nedtagande: 2003-10-21